Startsida » Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer om Riksfogdeämbetets webbsidor kan skickas till oss genom att fylla in blanketten nere. Obs. Skicka officiell epost direkt till vvv(at)oikeus.fi. I fråga om individuella utsökningsfrågor ta vänligen kontakt med din närmaste utsökningsenhet.

Du kan använda denna blankett utan att ha egen epost. I så fall informera oss om din address eller telefonnummer.

För att förhindra skräppost, fyll i rätt siffra i ovanstående textfält.

*Fel svar på räkneuppgiften.
 
 
Publicerad 25.2.2014