Kontakt

E-post: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi

Huvudkontoret i Åbo

Riksfogde Juhani Toukola
029 56 65151, 050 585 0511
Ämbetsverkets chef

Förvaltningsenheten

Ledningens sekreterare Heidi Ranta
029 56 65162, 050 433 4577
Ledningens sekreterare

Informatör Virpi Kaukavuori
029 56 65161, 050 443 2128
Kommunikation

Överinspektör Teemu Turpeinen
Utsökningsväsendets statistikföring och rapportering
050 341 7021

Ekonomichef Tarja Koivisto
029 56 65168, 050 331 1460

Ekonomiplanerare Satu Lohilahti
029 56 65188, 050 380 0418

Förvaltningsfogde Taneli Heikkilä
029 56 65154, 050 3800209
Personalförvaltning, resultatstyrning, utsökningens lokaler

Planerare Kirsi Vaajasaari
029 56 65157, 050 380 0522

Avdelningssekreterare Kirsi Suomela
029 56 65163, 050 380 0161
Ekonomiförvaltning, arkiv, information

Avdelsningssekreterare Laura Cannavo
029 56 65164, 050 407 1557

Ämbetsverksmästare Sirpa Soininen
029 56 65165, 050 576 4588
Vaktmästartjänster, post, registratur, kansliuppgifter

Rättsliga enheten

Ledande förvaltningsfogde Jorma Niinivirta
029 56 65153, 050 408 4930
Chef för rättsliga enheten

Förvaltningsfogde Niklas Tjurin
029 56 65156, 050 406 4929
Rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Förvaltningsfogde Henna Träskelin
029 56 65167, 050 434 2080
Rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Överinspektör Heidi Laine
029 56 65147, 050 511 8434
Rättsliga frågor: telefoninformering, klagomål, skadestånd, företrädande av staten i rättegång

Utvecklings- och styrningsenheten

Förvaltningsfogde Susanna Kortesniemi
029 56 65149, 050 520 9290
Styrning och utveckling, kvalitets- och utvecklingsprojekt, samarbete med intressentgrupper, ICT saker, internationellt samarbete

Överinspektör Leena Kopio
029 56 65183, 050 339 1630
Styrning och utveckling, utbildning, samarbete med intressentgrupper, utsökningens kvalitets- och utvecklingsprojekt

Verksamhetsställe i Helsingfors

Riksfogde Juhani Toukola
029 56 65181, 050 585 0511
Ämbetsverkets chef

Förvaltningsenheten

Ledande förvaltningsfogde Elina Arpiainen
029 56 65182, 050 304 4280
Chef för förvaltningsenheten

Projektsekreterare Sanna Nykvist
029 56 65197, 050 309 1054

Utvecklings- och styrningsenheten

Ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen
029 56 65184, 050 461 8070
Chef för utvecklings- och styrningsenheten

Överinspektör Jouni Laukkanen
029 56 65185, 050 380 0377
Styrning och utveckling, inspektion av utsökningsverken, intern inspektion, bokföring samt
resultatsyrning

Överinspektör Seppo Laakso
029 56 65166, 050 517 5717
Styrning och utveckling: samarbete med intressentgrupper, internationellt samarbete

Överinspektör Mikko Kummu
050 388 8880
Styrning och utveckling: inspektion av utsökningsverken och resultatsyrning

Specialplanerare Kirsi Koskenkorva(Tavastehus, Rättsregistercentralen)
029 56 24561, 050 520 9214
Utveckling av utsökningens datasystem

Utsökningväsendets strukturreform, projektbyrå

Kontaktuppgifter: Riksfogdeämbetets verksamhetsställe i Helsingfors

Projektdirektör Pirjo Saksa
029 56 65193, 050 303 5366

Projektsekreterare Sanna Nykvist
029 56 65197, 050 309 1054

Utvecklingschef Mari Männistö
029 56 65191, 050 303 5920
Lagberedningen och tekniska utvecklingen

Utvecklingschef Riina Tammenkoski
029 56 65192, 050 433 5556
Organisation och utsökningsförfarandet

Projektchef Eija Sookari
046 922 9702
HR-projekt

Specialplanerare Jani Pesonen
029 56 65190, 050 468 8782
Projektarbete

Specialplanerare Elli Ahonen
029 56 65196, 050 309 1323
Organisation och utsökningsförfarandet

Specialplanerare Mari Vihriälä
029 56 65198, 050 520 9147

Specialplanerare Hanna Lammi
029 56 65155, 050 432 7829

Projektchef Juho Jokinen
Rättsregistercentralen / URA-projekt
050 308 2388
fornamn.efternamn(at)om.fi

Projektarkitekt Ilkka Kautto (Tavastehus, Rättsregistercentralen)
050 5224 078
Utsökningens IT-arkitektur


 
Publicerad 23.2.2018