Startsida » Publikationer och dokument

Publikationer och dokument

Publikationer

Projektet för att reformera utsökningsväsendets struktur (2017:2)

Lagstiftningsgruppens andra betänkande (pdf, 0.95 Mt)

Utsökningsväsendets verksamhetsberättelse

År 2015 (pdf, 1.12 Mt)

År 2014 (pdf, 1.08 Mt)

Riksfogdeämbetets övriga publikationer och dokument

Länk till finska webbsidor

 
Publicerad 16.6.2017